NOVINKA: Ve spolupráci se Společností Podané ruce jsme spustili web
vzdělávání dobrovolníků.

AKTUÁLNĚ: Zapojte se jako dobrovolníci v kontaktním centru pro lidi bez přístřeší v Brně

Nejakutněji hledáme dobrovolnice a dobrovolníky, které/kteří by pomáhaly/i s provozem nově otevřeného kontaktního centra pro lidi bez přístřeší na Vlhké a s provozem stanového městečka v Anthroposu. 

Pro tuto práci neexistuje žádný univerzální způsob, jak s lidmi bez domova pracovat. Jde hlavně o práci s běžným člověkem, který má stejné potřeby jako kdokoliv jiný. Pouze se vlivem různých faktorů nedokáží vymanit ze své nepříznivé životní situace.

Pracovní náplň: distribuce roušek, jídla a oblečení klientům a klientkám centra, průběžný úklid a dezinfekce prostor,  zařízení osobních záležitostí - dobití elektrických zařízení, využití internetu, minimalizace rizik spojených s užíváním alkoholu, poskytnutí bezpečného a neodsuzujícího prostředí, lidský kontakt - vstřícná komunikace s klienty a klientkami centra i pracovníky/pracovnicemi. 

Časová náročnost: Kontaktní centrum bude otevřeno 7 dní v týdnu od 9:00 do 19:00. Pro dobrovolníky a dobrovolnice den bude rozdělen na 2 až 4 směny, každá po 3 nebo 5 hodinách. Na každé směně potřebujeme minimálně 2 dobrovolníky. Na celý den pak i 2 náhradníky, kteří by je mohli v případě potřeby zastoupit. Kvůli zajištění hladkého provozu budeme rádi, pokud budete mít možnost chodit pomáhat pravidelně a více než jeden den v týdnu.

Co vám bude zajištěno: strava, ochranné pomůcky, proškolení a profesionální podpora (supervize, konzultace, psychohygiena). Na místě s vámi vždy bude profesionální sociální pracovník/pracovnice. 

Podmínky pro vykonávání práce: Hledáme zejména motivované dobrovolníky a dobrovolnice s větším množstvím volného času (min. 6 hodin týdně). Nejsou potřeba žádné speciální znalosti ze sociální práce, zdravotnictví či psychologie. Po celou dobu práce s lidmi, kteří nemají přístřeší, jim postačí otevřenost, empatie a přijetí. 
Chci být dobrovolníkem


Chcete pomáhat jinak?

Základní myšlenkou a vizí naší platformy už od počátku je solidarita nejen v době koronavirové. Přáli bychom si vytvořit komunitu, která se aktivně občansky angažuje v různých sférách. Teď je pro nás samozřejmě prioritou pomoc spojená s bojem proti šíření nákazy Covid-19. Jsme v kontaktu se sociálními službami a organizacemi, které pracují s rizikovými skupinami a komunikujeme možné propojování s dobrovolníky a dobrovolnicemi.
Při poskytování pomoci klademe důraz na dodržování zásad bezpečnosti a hygieny a snažíme se nastavit spolupráci vždy tak, aby to vyhovovalo všem zúčastněným. Více najdete v kodexu práce sociálního pracovníka ČR.
S čím můžete pomoci?
- telefonování a vyhledávání informací
- grafika
- rozvoz a dovoz materiálu 
- šití roušek, návleků a čepic 
Pokud máte zájem pomáhat seniorům, lidem s tělesným nebo duševním postižením nebo v polních nemocnicích, prosíme, sledujte nás, brzy se objeví další dobrovolnické poptávky! 

Dostáváme pomoc tam, kde je potřeba!

Propojujeme dobrovolníky a sociální služby.

Jsme Dobro JMK. Přidejte se k nám.

Vzděláváme.

Hlavní partner Dobro JMK

Společnost Podané ruce o.p.s.

Partneři iniciativy Dobro JMK

Děkujeme, bez vás by dobro dělat nešlo!
Napište nám!
Všechna práva vyhrazena